Senteks Tekstil ile Baş Hukuk Ofisi arasında e-ticaret işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Böylelikle yuvarlak örme makinası lideri Senteks’ten E-ticaret işlemlerine dair, sektör için genişleyen uluslararası arena için yeni bir adım atılmış olundu.

Elektronik Ticaret Kanunu ile getirilen yenilikler ve elektronik ortamda yapılan hukukî işlemlerin mahiyeti ile alakalı bilgi verildi.

Şirketlerin yeni kanuni düzenlemeler sebebiyle yapması gereken uyum çalışmaları ve elektronik ticaret hukukunun gidişatı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Özellikle, hizmet sağlayıcılar ile müşteriler arasındaki ilişkilerde, verilmesi gereken tanıtıcı bilgilere, sipariş konusunda bilgilendirme yükümlüğüne, veri girişi hatalarının düzeltilmesine, e-ticaret sözleşmesinin kurulum aşamalarına ve sipariş teyidi vurgulandı.

Ticari iletilerde uyulması gereken kurallar hakkında yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.