Corona virüsü karşısında verilen mücadelede her türlü desteğini esirgemeyen vefakar ve cesur, hizmetlisinden doktoruna sağlık çalışanlarına; gıda sevkiyat ve satışında görevli olanlara; lojistik ve kargo görevlilerine; asayişten sorumlu kolluk kuvvetlerine ve hizmetini milletinden esirgemeyenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.