Tekstil Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında.

Türk tekstil sektörü Rusya, Türki cumhuriyetler, Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyada birçok ülkenin ihtiyacına cevap veriyor.

Bizlerde Senteks olarak Türk Tekstil sektörünü her zaman en son teknoloji ile buluşturma gayesi ile hareket ettik.

Yuvarlak örgü makinası, yuvarlak örme iğneleri, örme makina aksesuarları, örgü platinleri, dantel ve jakar makinaları konusunda her daim üreticinin destekçisiyiz.

Ekomonideki olumsuzluklar son yıllarda Türkiye’nin bu konumunda gerilemeye neden olsa da ülkemiz halen bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında.

Türkiye’nin tekstil konusunda geldiği konum yüzyıldan fazla bir emeğin sonucu.

Cumhuriyet tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan tarihçi Doç.Dr. Beytullah Kaya , “Cumhuriyet dönemi tekstil sanayinin gelişimi ” başlıklı çalışmasıyla tekstilin Türkiye serüvenini analiz etti.

Kaya çalışmasını şu şekilde özetledi, ” Tekstilin tarihi Anadolu’da çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle dokumacılık daha da gelişmiştir. Selçuklu ve Osmanlı devletinde dokumacılık, sanayinin en önemli sektörü haline gelmiştir. Üretimi yapılan tekstil malzemeleri iç pazar ihtiyacını karşıladığı gibi ülke dışına da ihracatı yapılmıştır. 18. Yüzyılda Avrupa’daki sanayi alanındaki gelişmeler sonucunda Osmanlı devleti sanayisi gerilemeye başlamış ve 19.Yüzyılda çöküntüye uğramıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde ise çöken ekonominin kalkınması için bazı atılımlar başlatılmış ve uygulanabilmesi için kolaylaştırıcı kanunlar çıkarılmıştır. Ekonomik kalkınma için en uygun yöntemin sanayileşmeyle olacağı ön görülmüş ve sanayileşme alanında çalışmalar başlamıştır. Sanayileşme sürecinde önde gelen sanayi sektörü tekstil sanayi olmuştur. Bu konuda yabancı devletlerden kredi ve uygulamada destek alınmış ve tekstil sanayinin yönetici kurumu olarak Sümerbank kurulmuştur. Sümerbank Osmanlı’dan kalan birkaç fabrikayla çalışmalarına başlamış ve yeni fabrikaların kurulumunu başlatmıştır.”

Modern Türkiye’nin ilk adımları

“Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Dönemi tekstil sanayii alanındaki çalışmaları incelemektir.” ifadelerini kullanan Doç.Dr.Beytullah Kaya şöyle devam etti, “Tekstil sanayinin gelişmesi için Sümerbank çatısı altında Kayseri Bez Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Ereğli Bez Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası, Malatya Bez ve İplik Fabrikaları kurulmuştur. Kurulan bu fabrikalar tekstil sanayiinin ilerlemesinde öncü rol oynamışlardır. Birçok kişiye iş imkânı sağlanmış ve milli ekonominin gelişmesine katkı sağlanmıştır.

Ayrıca Sümerbank’ın sosyo-kültürel alanda da etkileri olmuştur. Fabrikalarda çalışan işçilerin çalışma dışındaki zamanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunulmuş böylelikle oluşturulmak istenen modern Türkiye için örnek teşkil edecek insan toplulukları ortaya çıkmıştır. “

 

Senteks Tekstil’in misyonu:

Mustafa Kemal Atatürk’ün milli ekonomi hamlesinin öncü sektörü olan tekstil sektörü bugün yoluna aynı milli ruh ve heyecana sahip firmalarla devam ediyor.

Yaklaşık 30 yıldır Türk tekstil sektörüne öncülük eden Senteks Teksti Genel Müdürü Muhammet Hayır şu değerlendirmeleri yaptı, “Senteks olarak Atatürk’ün milli ekonomi konusundaki hamlelerini,özellikle de Türk Tekstil Sektörüne katkılarına çok değer veriyoruz.

Örneğin süprem, interlok, havlu, polar, açıken süprem, açıken interlok, elektronik jakar gibi yuvarlak örgü makinalarımızla yapılan kumaşlar milli ekonomiye destek vermektedir. Ayrıca çözgülü örme makinaları, multibar ya da tekstronik gibi karmaşık ve teknolojik makinalarımızla üretilen yüksek kaliteli kumaşlar Senteks’in çözüm ortağı olduğu müşteriler tarafından tüm dünyaya ihraç edilmektedir, böylelikle ülkemize döviz kazandırmaktadır.”