Yuvarlak Örme Makinesi Kuruluşu SENTEKS ve BAŞ Hukuk Ofisi tekstil sektörünü ilgilendiren hukuki ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ekim 2021 tarihinde video-konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Oldukça verimli geçen toplantıda Paris İklim Anlaşması’nın muhtemel etkileri üzerine fikir alışverişi yapıldı, ithalat ve ihracatta oluşumu muhtemel durumlar masaya yatırıldı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda Paris İklim Anlaşması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamaya 353 milletvekili katıldı ve Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi oybirliği ile kabul edildi. Böylece Türkiye de anlaşmaya taraf ülkeler arasına girdi.

 

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050’ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

Söz konusu anlaşma, yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel ortalama sıcaklığı en az 2.0 derece azaltma hedefinin yanı sıra fosil yakıt kullanımını da devreden çıkarmayı öngörüyor. Ayrıca anlaşma, tarafların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmayı ve “düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı” sağlamayı hedefliyor.


Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylama planı, ekolojik bir politika benimseme konusundaki eylemlerinin artacağını ve bunun Türkiye’deki enerji, imalat, ulaşım ve tarım sektörlerinde değişikliğe yol açacağını göstermektedir.

Yeşil Mutabakat eylem planıyla da birlikte Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının ve sürdürülebilirlik çalışmalarının artması beklenmektedir.

İstihdam yaratma açısından bakıldığında ise bu amaçla yapılacak her 1 milyon dolarlık yatırımın, sürdürülebilir enerjide 15-30, enerji depolamada 4-12, enerji verimliliğinde 10-18, çevre dostu şehir altyapılarının geliştirilmesinde 10-15, atık ve geri dönüşümde 15-40 kişiye yeni istihdam yaratma potansiyeli olduğu hesaplanıyor.