XGTH3 260 inç  triko çözgülü örme makinesi, giyim, iç giyim, mayo vb. Gibi desenli veya desensiz örgü tekstiller üretmek için kullanılabilir.
Fayn: E28

Maksimum çalışma genişliği: 6706 mm (260 inç)

Makine hızı: 20rpm/dk’dan 1800rpm/dk’ya kadar, kumaş yapısı ve iplik tipine göre değişen hız.

Çalışma ortamı gereksinimleri:

Üretici, atölyenin çalışma ortamın 25 ℃ ± 4 ℃ ve maksimum bağıl nemi % 50-60 olmasını sağlamalıdır.

Makine toz ve benzeri şeylere karşı korunmalı ve hava akışı girişiminden kaçınmalıdır.

Yer taşıma kapasitesi, makinenin tipine ve uzunluğuna bağlı olarak metrekare başına 6-10 tondur.

Makinenin yerleştirilmesi sırasında üretim halindeki çalışır makinenin titreşimi dikkate alınmalıdır.

Taraklar / Örgü elemanları:

Kompozit iğneler için gömülü iğne tarağı, dilli iğne yongalarının dil tarağı, kompozit platinlerin platin tarağı ve kılavuz tarak.

Üç zemin tarağı vardır: GB1, GB2, GB3.

Çalışma hattı ve ilmek oluşturan çalışma hattı için. Şekil 1’e bakınız

Desen oluşturma cihazı:

Yer çubuğu: Elektrikli sarsma (EL)

Kiriş kafası konfigürasyonu:

GB1 42″ kiriş kafası kullanır, GB2 30″ kiriş kafası kullanır ve GB3 30″ kiriş kafası kullanır.

Elektronik salma cihazı:

GB1, GB2 ve GB3 için 3 set elektronik kontrollü salma cihazı kullanılmaktadır. Her bir bırakma sistemi seti 1.5KW servo motor sürücüsüne sahiptir.

Kiriş kafası kelepçeleme cihazı dahil, her çözgü şaftı konumunda bir adet Ф 152 sürekli kiriş şaftı vardır.

Kontrol sistemi:

Otomasyon ve Kontrol sistemi, makinenin temel işlevini yerine getirir. Dokunmatik ekranın arayüzü üretim verilerini gösterir. Fotoğrafik durdurma cihazı kopmuş ipliği tespit eder.

Kumaş Sarma Cihazı:

1.5KW servo motor ve dişli redüktör ile uyarılan, 3 adet çekme silindiri ve 1 adet baskı silindiri bulunan 1 set elektronik kontrollü toplama cihazı bulunmaktadır.

Dozajlama Cihazı:

Maksimum sarma çapı 762 mm (30″) olan 1 set elektronik kontrollü radyal sarma cihazı vardır; 1.5KW redüksiyon motoru ile uyarılarak harekete geçer.

Elektrikli ekipman:

Üç fazlı değişken frekans hız düzenleyici cihaz,

Kapanma güvenlik cihazı,

Dönüştürücü gücü 15kw,

Ana motor gücü 15kw,

Toplam kurulu kapasite 33KVA.

Müşteri tarafından sağlanan güç kaynağı voltajı 380V ±% 10, üç fazlı beş telli sistem, nötr telli (sıfır telli) ve topraklama telli olacaktır.

(gerilim değeri başka bir değer ise, ilgili trafo satın alınabilir.)

Ana sigortanın özellikleri ve kablo kesiti teknik dokümanların hükümlerine uygun olmalıdır.

Koruyucu iletken, en az 10 mm2 kesit alanına sahip bakır tel olmalıdır.

Güç frekansı: 50Hz ±% 1 veya 60Hz ±% 1.

Kontrol voltajı: 24V DC.

Makinede sızıntı olabilir. Bu nedenle, müşteri ilgili algılama cihazını kurmalıdır.

Makinenin normal çalışmasını sağlamak için, tüm makine bileşenlerinin ve güç besleme sisteminin topraklama teli olarak uygun, düşük dirençli bir tel (bakır tel, en az 10 mm2 kesit alanı) kullanılması ve topraklama direnci değeri 5 Ω’u geçmemelidir.

Makine düşük voltajlı şehir şebekesine bağlıysa, müşteri önceden üretici ile iletişime geçmelidir.

Teknik Değişiklik hakkı yalnızca üretici tarafından saklı tutulur.

Temel Ekipmanlar:
XGTH3 (260 inç) aksesuarları:
Seri No Makine Boyutları

 (genişlik * uzunluk * yükseklik)

  İplik çerçevesinin katman sayısı Makara merkezleri arasındaki mesafe (mm) Makara sayısı
1 2374*9100*2879   NO NO NO

 

XGTH3 (260 inç) tarakları dağıtım şeması şekil 1:

XGTH3 (260 inç) puslu(çaplı) şaft boyutu çizelgesi şekil 2:

XGTH3 (260 inç) puslu (çaplı) şaft önden görünümü şekil 3:

XGTH3 (260 inç) ayak sırası düzeni şekil 4:

XGTH3 (260 INCHES)  TECHNICAL SPECIFICATION

XGTH3 (260 inches) tricot warp knitting machine can be used to produce plain or mesh textiles such as clothing, underwear, swimwear, etc.

Gauge: E28

Max working width: 6706 mm (260 inches) 

Machine speed: 20-1800r/min, speed affected by fabric structure and yarn type.

Working environment requirements:

The manufacturer requires that the working environment of the workshop is 25 ℃± 4 ℃, and the maximum relative humidity is 50-60%.

The machine should be dust-proof, anti-flying, and avoid airflow interference.

The ground bearing capacity is 6-10 tons per square meter, depending on the type and length of the machine.

The placement of the machine should take into account the vibration of the machine in production.

Bars/ Knitting elements:

Embedded needle bar of composite needles, tongue bar of tongue needle chips, sinker bar of composite sinkers, guide bar.

There are three ground bars: GB1, GB2, GB3.

for working line and loop forming working line. See figure 1

Pattern driving device:

Ground bar: Electric shogging ( EL)

Beam head configuration:

GB1 uses 42 “beam head, GB2 uses 30” beam head and GB3 uses 30 “beam head.

Electronic let-off device:

3 sets of electronic controlled let off devices are used for GB1, GB2 and GB3. Each set of let off system has a 1.5KW servo motor drive.

There is one Ф 152 continuous beam shaft at each warp shaft position, including the beam head clamping device.

Control System:

Automation and Control system achieve the basic function of the machine. Interface of touch screen show production data. Photographic stop device detect broken yarn.

Fabric Take-up Device:

There is 1 set of electronically controlled take up device, which is driven by a 1.5KW servo motor and a gear reducer, with 3 pulling rollers and 1 pressing roller.

Batching Device:

There is 1 set of electronic controlled radial coiling device with the maximum coiling diameter of 762mm (30 “); it is driven by a 1.5KW reduction motor.

Electrical equipment: three phase variable frequency speed regulating device, power-off safety device, converter power 15kw, main motor power 15kw, total installed capacity 33KVA.

The power supply voltage provided by the customer shall be 380V ± 10%, three-phase five wire system, with neutral wire (zero wire) and ground wire.

(if the voltage value is other value, the corresponding transformer can be purchased.)

The specifications of main fuse and its wire cross section must comply with the provisions of technical documents.

The protective conductor must be copper wire with a cross-sectional area of at least 10 mm2.

Power frequency: 50Hz ± 1%, or 60Hz ± 1%.

Control voltage: 24V DC.

The machine may have leakage. Therefore, the customer should install the corresponding detection device.

In order to ensure the normal operation of the machine, it is necessary to use a suitable, low resistance wire (copper wire, cross-sectional area of at least 10 mm2) as the grounding wire of all machine components and power supply system, and the grounding resistance value shall not exceed 5 Ω.

If the machine is connected to the low voltage public grid, the customer must contact the manufacturer in advance.

Technical Amendment right reserved by manufacturer only.